Laboratoriya

Geoloji- Kəşfiyyat Fakültəsi

Geoloji- Kəşfiyyat Fakültəsi

 

 1. Naməd Paşayev – Dekan(nemat.pashayev@asoiu.edu.az)
 2. Səidə İbrahimova –Dekan müavini (saida.ibrahimova@asoiu.edu.az)
 3. Zərifə Əfəndiyeva—Kafedra müdiri(zarifa.afandiyeva@asoiu.edu.az)
 4. Xuraman Muxtarova Kafedramüdiri(xuraman.muxtarova@asoiu.edu.az)
 5. Vaqif Seyidov—Kafedra müdiri(vaqif.seyidov@asoiu.edu.az)

 

 

                               İxtisaslar

 Hazırda fakültədə 3 ixtisas üzrə bakalavr, 5 ixtisas üzrə magistr hazırlıgı aparılır.

 

Bakalavr hazırlıqı üzrə:

 

1.Geologiya və geofizika mühəndisliyi

2.Mədən mühəndisliyi

3.Geologiya

 

Magistr hazırlıqı üzrə:

1.Geologiya

2.Geologiya mühəndisliyi

3.Hidrogeologiya mühəndisliyi

4.Geofizika mühəndisliyi

5.Dağ-mədən mühəndisliyi

 

 

                           Kafedralar

 

         Fakültə tərkibində 3 kafedra fəaliyyət göstərir :

 

1.”Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və işlənməsi” kafedrası

                        (kafedra müdiri— dos. Zərifə Əfəndiyeva )

2.”Neft-qaz geologiyası” kafedrası

                         (kafedra müdiri—dos.Xuraman Muxtarova )

3”Geofizika”kafedrası

                         (kafedra müdiri—prof.Vaqif Seyidov)

 

            

              Gkf-nin əməkdaşları

Professor-müəllim heyəti: 1 akademik (məsləhətçi professor), 1 AMEA-nın müxbir üzvü (məsləhətçi professor), 2 məsləhətçi professor, 2 professor, 34 dosent, 2 baş müəllim, 11 assistent və 1 müəllim;

Fakültənin yaranması və inkişafında yaradıcılıq təşəbbüskarlığı göstərmiş alim və pedaqoqlardan professor N.A.Preobrajenskini, Ş.A.Əzizbəyovu, H.Ə.Əhmədovu, Ş.F.Mehdiyevi, Q.Ə.Əlizadəni, professorlar F.M.Bağırzadəni, T.Ə.Məmmədovu, R.Ə. Abdullayevi,  S.Y.Litvinovu, H.C.Cəfərovu, İ.S.Mustafayevi,  P.Z. Məmmədovu, B.Ə.Bağırovu,  Ş.A.Pənahini, Ç.M.Xəlifəzadəni, N.V. Məmmədovu, A.M.Ağayevi, N.R Nərimanovu, müasirlərdən professorlar T.R.Əhmədovu, V.M.Seyidovu, dosentlərdən R.T.İsmayılovu, , E.H.İskəndərovu, R.S.Rzayevanı, İ.Ə.Məmmədovu və b. göstərmək olar.

  Fakültədə dekan vəzifəsini ardıcıl olaraq müxtəlif dövrlərdə professor S.M. Romanov, professor M.F. Mirçink, professor L.D. Kozin, dosentlər Ş.A. Əzizbəyov, M.F.Süleymanov, M.S. Babayev, V.F.Kireyev, professor V.Y.Kərimov, dosent Z.S. Hacızadə, professor H.M.Hüseynov, dosent M.M. Abbasov,  professor V.Q. Qurbanov, dosentlər M.S. Babayev və N.R. Nərimanov icra etmişlər. 2017-ci ildən isə dosent Naməd Paşayev dekan vəzifəsində çalışır.

1970-ci ildən “Geoloji kəşfiyyat” fakültəsində xarici ölkə vətəndaşlarının hazırlığı həyata keçirilir.

           Bu illər ərzində dünyanın bir çox dövlətləri, o cümlədən Avropa dövlətləri, Kolumbiya, Peru, Kuba, İraq, Hindistan, Əfqanıstan, Sudan, Vyetnam, Meksika, Həbəşistan, Yəmən, Madaqaskar, Livan, Qvineya-Bisau, Türkiyə və İran dövlətləri üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlığı həyata keçirilmişdir.

           Hazirda fakültədə müasir tələblərə cavab verən beş ixtisas üzrə milli kadr hazırlığı ilə yanaşı həm də Türkiyə , Çin, Türkmənistan, Qazağıstan ,  Rusiya və s. ölkələr üçün də mütəxəssis  hazırlığı aparılır.

            2016- cı ildə yaranmış zərurətdən  Ümümi, tarixi geologiya və hidrogeologiya  kafedrası və Mineralogiya, petroqrafiya və litologiya kafedraları birləşdirilərək onların bazasında  Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və içlənməsi kafedrası yaradılmışdır. Kafedra müdiri  dos. Zərifə Əfəndiyeva

Geoloji Kəşfiyyat fakultəsinin dekanı Paşayev Naməd Vəliş oğlu

       1961-ci il sentyabrın15–də Qərbi Azərbaycanda anadan olub.1968-1978-ci illərdə orta  məktəbdə təhsil alub.1978-1983-cü illərdə AzNKİ-nin  Geoloji-kəşfiyyat  fakültəsinin “Dağ mühəndisi -geofizik” ixtisasında təhsil alıb.1983-1987-ci illərdə RF-nın  Tümen Vilayətinin Yeni Urenqoy və Noyabrsk  şəhərlərində  mədən  geofiziki ekspedisiyasında  mühəndis operator, geofizik və dəstə rəisi  vəzifələrində işləyib.

 -1987-1989-cu illərdə AzNKİ-nin (indiki ADNSU) “Geofiziki kəşfiyyat üsulları” kafedrasında  böyük laborant ;

-1989-1995-ci illərdə həmin kafedrada assistent ;

-1995-1998-ci illərdə həmin kafedrada baş müəllim ;

-1998-ci ildən “Geofizika”  kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir ;

-1993-2011-ci illərdə “Geofizika” kafedrası  müdirinin  müavini ;

-2011-2017ci illərdə GKF-nin  dekan  müavini ;

-2017-ci ildən GKF-nin dekani vəzifəsində işləyir.

Geoloji kəşfiyyat fakultəsində 6 tyutor fəaliyyət göstərir.

1.Səmədzadə Afət Əhməd qızı

2.Həsənli Könul Rəsul qızı

3.Babayev Eldar Fuad oğlu

4.Babayev Fuad Ehtiram oğlu

5.Nəsibov Ələddin Zahir oğlu

6.İbrahimova Aysel Ramiz qızı

 

 

 

Minerologiya muzeyi haqqında

 

 

 

 • Bakının liseylərindən, orta məktəblərindən  çoxsaylı şagirdlər və onları  müşayiət edən müəllimlər müzeylə tanış olurlar.
 • Xarici ölkə alimləri – Türkiyə, İran, Pakistan, Fransa, İsrayıl   Bosniya və digər ölkələrin alim və  mütəxəsisləri muzeyin eksponatları ilə tanış olmuş, öz heyranlıqlarını muzeyin qonaqları üçün ayrılmış kitabında qeyd etmişlər.
 • Onlardan bəziləri Mineralogiya muzeyi ilə əməkdaşlıq etməyi təklif etmişlər.
 • Mineralogiya muzeyi zəngin mineral ehtiyatına malik olduğundan, bu mineralların bəzilərindən tələbələrin elmi - tədqiqat işində istifadə edilmış, muzey mineralları ilə xarici ölkələrin eyni minerallarının müqayisəli analizi verilmişdir.
 • Azərbaycan Respublikasının faydalı qazıntı yataqlarının elektron xəritəsi   hazırlanmış və divardan asılmışdır.
 • Müzeyin 176 mineraldan  ibarət rəngli kataloqu hazırlanmışdır.