Laboratoriya

Geoloji- Kəşfiyyat Fakültəsi

Geoloji- Kəşfiyyat Fakültəsi

Fakültədə 1 akademik, 1 AMEA-nın müxbir üzvü, 4 professor, 35 dosent, 8 baş müəllim, 10 asisstent, 26 müəllim və 21 tədris köməkçi heyyətə aid əməkdaş çalışır.Hazırda fakültədə 5 ixtisas üzrə təhsilin əyani və qiyabi şöbələrində ümumilikdə 1004  tələbə təhsil alır ki, onlardan 960 nəfəri əyani, 34 nəfər isə qiyabi şöbənin tələbəsidir.Fakültədə “Mineralogiya Muzeyi” fəaliyyət göstərir. Muzeyin direktoru dos.Ağayev Ağamehdi Mirhəşim oğludur.                                                                                                                            

1920-ci ildən “Neft-sənayesi” fakültəsinin dağ-mədən bölməsində neft-qaz və digər faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı üzrə mütəxəssis hazırlığına başlanıb, 1936-cı ildən isə «Geoloji kəşfiyyat» fakültəsi kimi fəaliyyət göstərir. Yarandığı gündən Azərbaycan, eləcə də bir sıra xarici ölkələr üçün mühəndis geoloq, mühəndis geofizik, mühəndis hidrogeoloq ixtisasları üzrə kadrlar hazırlayıb.Yarandığı gündən indiyədək fakültədə 10 minlərlə mühəndis, 100–lərlə magistr hazırlanmişdır. Fakültədə əcnəbi tələbələrin sayı 5 nəfərdir.  Hazırda bakalavr səviyyəsində aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır.

050602 – “Geologiya mühəndisliyi”

050603 – “Hidrogeologiya mühəndisliyi” 

050604 – “Geofizika mühəndisliyi”

050605 – “Dağ-mədən mühəndisliyi”

050508 – “Geologiya”

Fakültədə “Neft-qaz geologiyası” “Geofizika”, “Geologiya”, “Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və işlənməsi” və Xarici dil -2 kafedraları fəaliyyət göstərir.             

GKF-nin dekanlığında 7 əməkdaş çalışır. Dekan, dekan müavini, 5 tyutor çalışır.