Laboratoriya

Əlaqə

Ünvan:Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye  Universiteti Bakı şəh, 16/21 Azadlıq prospekti, Bakı, Azərbaycan

Telefon:+(994) 50 493 50 11

E-mail: kgeofizika_12@mail.ru