Laboratoriya

İxtisaslar

İxtisas kodu İxtisaslar
050605 Dağ-mədən mühəndisliyi
050508 Geologiya