Laboratoriya

MüəllimlərRasim İsmayılov

Vəzifə: Kafedra müdiri

Elmi dərəcə: t.e.n.

E-Poçt: rasim.ismayılov@asoiu.edu.az

100məqalə,  2 tezis,  5 dərs vəsaiti,  6 dərslik,  2 patent

Ətraflı

Agamehti Ağayev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: k.e.n.

E-Poçt: agamehdi.agayev@asoiu.edu.az

41 məqalə,  5

Ətraflı

Maral Əliyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: t.e.n.

E-Poçt: maral.aliyeva@asoiu.edu.az

14 məqalə, 13 tezis,  2 dərs vəsaiti,  3  patent

Ətraflı

Abbas Abbasov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: abbas.abbasov@asoiu.edu.az

70 məqalə, 40 tezis,  8  dərs...

Ətraflı

Həmdulla İbrahimov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: t.e.n.

E-Poçt: hamdulla.ibrahimov@asoiu.edu.az

Ali məktəb tələbələri üçün 3 ...

Ətraflı

Səidə İbrahimova

Vəzifə: Geoloji kəşfiyyat fakültəsinin dekan müavini ,baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: saida.ibrahimova@asoiu.edu.az

23 məqalə, 20 tezis,  3 dərs vəsaiti,  1 dərslik

Ətraflı

İntizar Əliyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: Y.e.f.d.

E-Poçt: intizar.aliyeva@asoiu.edu.az

21 məqalə, 3 tezis...

Ətraflı

Həmid Aslanov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: hamid.aslanov@asoiu.edu.az

52  məqalə, 8 tezis,  5 dərs vəsaiti,  1 dərslik, 3 monoqrafiya...

Ətraflı

Çingiz Xəlifəzadə

Vəzifə: Məsləhətci-professor

Elmi dərəcə: g.m.e.d.

E-Poçt: chingiz.xalifzade@asoiu.edu.az

310  məqalə, 56 tezis,  3 dərslik, 8 monoqrafiya,  3 patent

Ətraflı

Ramiz Eminov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: t.e.n.

E-Poçt: ramiz/eminov@asoiu.edu.az

145 məqalə, 9 tezis,  23 dərs vəsaiti,  3 dərslik, 1 patent

Ətraflı

İbrahim Məmmədov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: Ibrahim.mammadov@asoiu.edu.az

21 məqalə, 26  tezis,  3 dərs vəsaiti,  4 dərslik, 1 monoqrafiya,  2 patent

Ətraflı

Məlahət Babayeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: malahat.babayeva65@asoiu.edu.az

13 məqalə, 5  tezis, 1 dərs vəsaiti

Ətraflı

Arif Əzizov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: t.e.n.

E-Poçt: arif.azizov@asoiu.edu.az

30-dan çox  məqalə, 3 tezis,  10-dan çox  dərs vəsaiti,  5 dərslik, 1 monoqrafiya,  4 patent

Ətraflı

İskəndər Həsənov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: t.e.n.

E-Poçt: iskender.hasanov@asoiu.edu.az

100 məqalə, 9 tezis,  4 dərs vəsaiti,  4 dərslik, 6 monoqrafiya,  2 patent   ...

Ətraflı

Zərifə Əfəndiyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: t.e.n.

E-Poçt: zarifa.afandiyeva@asoiu.edu.az

106 məqalə, 8 tezis,  6 dərs vəsaiti,  4 dərslik, 4 monoqrafiya,  8  patent  ...

Ətraflı

Mehriban Ağaməmmədova

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: mehriban.agamammadova@asoiu.edu.az

12 məqalə, 1 tezis,  2 dərs vəsaiti,  1 dərslik

Ətraflı

Məmmədkərim Abasov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: mammadkarim.abasov@asoiu.edu.az

44 məqalə, 24 tezis,  16 dərs vəsaiti, 2 dərslik

Ətraflı

Ləman Teymurzadə

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: laman.teymurzade@asoiu.edu.az

12 məqalə, 25 tezis,  4 dərs vəsaiti,  1 monoqrafiya

Ətraflı

Qamət Hüseynov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: qamat.huseynov@asoiu.edu.az

42 məqalə, 6 tezis,  1dərs vəsaiti,  4 monoqrafiya

Ətraflı

Rəksanə Əskərova

Vəzifə: -

Elmi dərəcə: Y.e.f.d.

E-Poçt: askerova-roksana@rambler.ru

12  məqalə, 35 tezis

Ətraflı

Pərvanə Məmmədova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: pervana1@mail.ru

30 məqalə, 14  tezis,  3 dərs vəsaiti,  1 dərslik, 1  monoqrafiya

Ətraflı

Səbinə Həməşəyeva Muradova

Vəzifə: .

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: sabina.yashar@mail.ru