Laboratoriya

MüəllimlərMayis Babayev

Vəzifə: Kafedra müdiri dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: m.s.babayev@asoiu.edu.az

40məqalə, 29 konfrans materialı, 2 dərs vəsaiti, 7 metodik göstəriş, 4fənn proqramı

Ətraflı

Bağır Bağırov

Vəzifə: Professor-məsləhətçi

Elmi dərəcə: g.m.e.d.

E-Poçt: baqir.baqirov@asoiu.edu.az

  Elmi əsərləri – 280 (o cümlədən 4 monoqrafiya, onlardan biri ingilis dilində); Elmi-tədris nəşrləri– 82; Konfrans materialları – 62.

Ətraflı

Nəriman Babayev

Vəzifə: Professor-məsləhətçisi

Elmi dərəcə: g.m.e.d.

E-Poçt: nibabayev@asoiu.edu.az

225 məqalə,102 tezis, 61 dərs vəsaiti, 15 monoqrafiya,1qrant lahiyəsi

Ətraflı

İslam Tağıyev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: islam.tagiyev@asoiu.edu.az

150 məqalə, 45 tezis, 2 monoqrafiya,3 dərs vəsaiti

Ətraflı

Nəriman Nərimanov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: nariman.narimanov40@asoiu.edu.az

93 məqalə,18 tezis, 2 dərslik, 9 metodik göstəriş.

Ətraflı

Fuad Məhərrəmov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: fuad.maharramov@asoiu.edu.az

22 məqalə,20 tezis,3 dərs vəsaiti,1kitab

Ətraflı

Sevinc Rzayeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: sevinch.rzayeva@asoiu.edu.az

58 məqalə,9 tezis 2 dərs vəsaiti, 7 metodik göstəriş, 1 patent

Ətraflı

Hüseynağa Məmmədov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: huseynaqa.mammadov@asoiu.edu.az

83 məqalə,11 tezis, 3 dərs vəsaiti, 1qrant lahiyəsi

Ətraflı

Yelena Poqorelova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: yelana.poqorelova@asoiu.edu.az

56 məqalə,20 tezis , 4  metodik göstəriş

Ətraflı

Xuraman Muxtarova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: xuraman.muxtarova@asoiu.edu.az

83 məqalə,15 tezis, 7 metodik göstəriş, 1 proqram

Ətraflı

Südabə Əliyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: sudaba.aliyeva@asoiu.edu.az

37 məqalə, 21 tezis , 7 metodik göstəriş, 1 monoqrafiya

Ətraflı

Gültər Nəsibova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: gultar.nasibova@asoiu.edu.az

34 məqalə, 28 tezis, 2 dərs vəsaiti,  6 metodik göstəriş və 2  fənn proqram

Ətraflı

Lalə Abdullayeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.-m.f.d

E-Poçt: lala.abdullayeva@asoiu.edu.az

34 məqalə, 20 metodik göstəriş 

Ətraflı

Vaqif Kərimov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: vaqif.karimov@asoiu.edu.az

22 məqalə,15 tezis ,7 dərs vəsaiti, 2 metodik göstəriş

Ətraflı

Cəfər Şərifov

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: chafar.sharifov@asoiu.edu.az

10 məqalə, 6 tezis, 3 dərs vəsaiti, 1qrant

Ətraflı

Tənzilə Əliyeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: tanzila.aliyeva@asoiu.edu.az

2 məqalə,5 tezis 2 dərs vəsaiti, 2 metodik göstəriş

Ətraflı

Validə Abdullayeva

Vəzifə: Assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: valida.abdullayeva@asoiu.edu.az

3 məqalə

Ətraflı

Gülarə Abdullayeva

Vəzifə: “Neft-qaz geologiyası” kafedrası¬nın assistenti

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: gulara.abdullayeva@asoiu.edu.az

5 məqalə,7  tezis,1 proqram

Ətraflı

Sevil Zeynalova

Vəzifə: “Neft-qaz geologiyası” kafedrası¬nın assistenti

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: sevil.zeynalova69@asoiu.edu.az

6 məqalə,3 dərs vəsaiti, 1qrant layihəsi

Ətraflı

Kənan Abbasov

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: abbasov.kenan@asoiu.edu.az

4 məqalə, 3 tezis

Ətraflı

Ilqar Namazov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g-.m.e.n.

E-Poçt: namazov.ilqar@asoiu.edu.az

2 məqalə, 15 tezis, 3 monoqrafiya, 10 dərslik, 2 metodik göstəriş və 2 proqram

Ətraflı

Çingiz Gülməmmədov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: g-m.e.n.

E-Poçt: chingiz.gulmemmedov@asoiu.edu.az

38 məqalə, 13 tezis, 3 fənn  proqram

Ətraflı

Şəlalə Hüseynova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: y.e.f.d.

E-Poçt: huseynova_shalala@yahoo.com

12 məqalə, 2  tezis

Ətraflı

Fidan Aslanzadə

Vəzifə: Asistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: fidan.aslanzada@asoiu.edu.az

2 məqalə, 5  tezis

Ətraflı

Vəfa Süleymanova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: suleymanova.vefa@asoiu.edu.az

38 məqalə, 10 tezis, 3 metodik göstəriş və 8 fənn  proqram

Ətraflı

İradə İbrahimova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g-m.e.n., g.-m.e.d. (RF) SOCARUpstream İnternal Management, SƏTƏM üzrə mütəxəssis

E-Poçt: irade.ibrahimova@asoiu.edu.az

29 məqalə, 8 tezis, 2 monoqrafiya

Ətraflı

Sevil Tahirova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: sevil.tahirova@asoiu.edu.az

30 elmi tədqiqat işinin rəhbəri, 3 monoqrafiya

Ətraflı

Şura Qənbərova

Vəzifə: Elmi işci,”Faydalı qazıntı yataqlarının süxurlarının fiziki xassələri”ETL, “Neft-qaz geologiyası” kafedrası, assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: shura.qenberova@asoiu.edu.az

 14 məqalə, 7 tezis

Ətraflı

Ruhiyyə Əliyeva

Vəzifə: Böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: aliyeva.ruhiyye@asoiu.edu.az

Bilqeyis İsmayılova

Vəzifə: Laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: ismayilova.bilqeyis@asoiu.edu.az

Mehranə Səfəralıyeva

Vəzifə: Böyük preparatoru

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: mehri-quliyeva@bk.ru

Elçin Həsənov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g-m.e.n.

E-Poçt: elchinhasanov@mail.ru

15 məqalə, 20 tezis

Ətraflı

Allahverdi Tağiyev

Vəzifə: Böyük laborantı

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: allahverdi.tagiyev@asoiu.edu.az

12 məqalə, 32 teizs və

Ətraflı

Murad Abdulla-zada

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g-m. e.f.d.

E-Poçt: murad.abdullazade@yahoo.com