Laboratoriya

MüəllimlərNemət Paşayev

Vəzifə: Fakültə dekanı

Elmi dərəcə: Geologiya- mineralogiya elmləri namizədi, dosent

E-Poçt: nemat.pashayev@asoiu.edu.az

79 elmi əsər , o cümlədən 18 məqalə. 17 tezis 9 metodik vəsait 6 dərs vəsaiti 26 fənn proqramı...

Ətraflı

Vaqif Seyidov

Vəzifə: Kafedra müdiri

Elmi dərəcə: t.ü.e.d

E-Poçt: vaqif.seyidov@asoiu.edu.az

93 elmi iş, o cümlədən  67 məqalə, 12tezis, 4dərs vəsaiti, 2 dərslik,1metodik v...

Ətraflı

Lalə Xəlilova

Vəzifə: Dosent, Geoloji Kəşfiyyat fakültəsinin ictimai əsaslarla elmi işləri üzrə dekan müavini

Elmi dərəcə: g.-m.f.d

E-Poçt: lala.xalilova@asoiu.edu.az

Məqalə - 27,tezis – 10,d...

Ətraflı

Elxan İsgəndərov

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: g.m.e.n.

E-Poçt: elxan.isgenderov @asoiu.edu.az

Məqalələrin sayı -   15

Ətraflı

Vüqar Fərəcov

Vəzifə: “Geofizika” kafedrası¬nın assistenti

Elmi dərəcə: y.e.ü.f.d.

E-Poçt: vugar.faracov@ asoiu.edu.az

5 məqalə,4 tezis

Ətraflı

Şəfaqət Paşayeva

Vəzifə: Geofizika- kafedrasının assistenti

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: shafaqat.pashayeva@asoiu.edu.az

19 elmi əsər, o cümlədən 6 məqalə 12 tezis, 1 metodik vəsait

Ətraflı

Kifayət Kərimova

Vəzifə: Dosent,“Geofizika” kafedrası müdirinin müavini

Elmi dərəcə: Geologiya-minerologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: kifayet.kerimova @ asoiu.edu.az

50 elmi əsər, o cümlədən 1 dərslik, 1 dərs vəsaiti, 3 metodik vəsait, 17 məqalə

Ətraflı

Yegana Əlibəyova

Vəzifə: Geofizika- kafedrasının assistenti

Elmi dərəcə: Assistent

E-Poçt: yeqana.alibeyova@asoiu.edu.az

10 elmi iş, 5 məqalə 5 tezis

Ətraflı

Məleyka Ağayeva

Vəzifə: “Geofizika” kafedrası¬nın assistenti

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: maleyka.agayeva@ asoiu.edu.az

13 elmi iş, o cümlədən 2 məqalə və 11 tezis

Ətraflı

Tofiq Əhmədov

Vəzifə: “Geofizika” kafedrası¬nın professoru

Elmi dərəcə: g.m.e.d.

E-Poçt: tofiq.ahmadov@asoiu.edu.az

109 elmi iş. O cümlədən 63 məqalə,25 tezis, 9 dərs vəsaiti 7 fənn proqramı 1 metodik vəsait, 3 monoqrafiya,1 patent

Ətraflı

Pərviz Məmmədov

Vəzifə: “Geofizika” kafedrası¬nın məsləhətçi-professoru

Elmi dərəcə: g.m.e.d akademik

E-Poçt: parviz.mamedov37@asoiu.edu.az

Çingiz Əliyev

Vəzifə: AMEA müxbir üzvü, “Geofizika” kafedrası¬nın professoru

Elmi dərəcə: g.m.e.d.

E-Poçt: chingiz.aliyev@asoiu.edu.az

Gülnarə Əliyeva

Vəzifə: Geofizika- kafedrasının böyük laborantı

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: gulnarafati.79@asoiu.edu.az

14 elmi əsərin müəllifidir  

Ətraflı

Xalid Məlikov

Vəzifə: Geofizika- kafedrasının dosenti

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: xalid.malikov@asoiu.edu.az

Nurlanə Abaslı

Vəzifə: Geofizika- kafedrasının assistenti

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: nurlana.abasli@asoiu.edu.az

7 tezis

Ətraflı

Afət Səmədzadə

Vəzifə: “Geofizika” kafedrasının disertantı

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: s.afet@mail.ru

13 elmi əsər

Ətraflı

Leyla Əlimuradova

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: l_alimuradova@mail.ru

Qulam Babayev

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: y.e.ü.e.d.

E-Poçt: qulam.babayev@asoiu.edu.az

Ədalət Həsənov

Vəzifə: .

Elmi dərəcə: f.-r.e.d

E-Poçt: adalat.hasanov@asoiu.edu.az

Ağahüseyn Sədyarov

Vəzifə: Tədris lab. müd.

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: kgeofizika_12@mail.ru