Laboratoriya

MüəllimlərBəyim-xanım Əliyeva

Vəzifə: Kafedra müdiri

Elmi dərəcə: Filologiya elmləri namizədi

E-Poçt: Beyimkhanim.alieyva@asoiu.edu.az

Ümumi 53,6 –dərslik,8 məqalə,7-xaricdə,22-yerli,15-tezis,3-proqram

Ətraflı

Gülcan Müseyibova

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: gulya.museyib@mail.ru

21 -məqalə,

Ətraflı

Rəhimə Məmmədova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Filologiya elmləri namizədi

E-Poçt: rus.fat.126@gmail.com

21- tezis,

Ətraflı

Nigar Abdullayeva

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: ferid3abdullayev@gmail.com

Solmaz Əmirova

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: ADPU-nun dissertantı

E-Poçt: Amirova1968@list.ru

1 iş programı,

Ətraflı

Ağaxanım Qarayeva

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: agakhanim.qarayeva@asoiu.edu.az

22 məqalə,2 vəsait

Ətraflı

İradə Manafova

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: Iradamanafova1958@gmail.com

10 tezis,

Ətraflı

Mətanət İbrahimova

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: metanet.ibrahimova91@gmail.com

24 -məqalə

Ətraflı

Səidə Qəmərli

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: gamarli.pasha@mail.ru

24 daxili məqalə,1 xarici məqalə,

Ətraflı

Sevda İmanova

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: imanova.71@bk.ru

18məqalə

Ətraflı

Sevil Əliyeva

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Filologiya elmləri namizədi

E-Poçt: sevil.aliyeva@asoiu.edu.az

Nərmin Musabəyova

Vəzifə: Dosent

Elmi dərəcə: Filologiya elmləri namizədi

E-Poçt: nmusabekova@gmail.com

Ümumi 35,

Ətraflı

Sarella Qaibova

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: sarella.qaibova@asoiu.edu.az

17 tezis,

Ətraflı

Yeganə Məmmədova

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: yegana.mammadova@asoiu.edu.az

Sevinc Qarayeva

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: Doktorant

E-Poçt: sevinckarayeva@gmail.com

Lalənzar Muradlı

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: Lalazar27@hotmail.com

19 məqalə,

Ətraflı

Zahirə Kazımova

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: Zahira.kazimova@asoiu.edu.az

19 məqalə

Ətraflı

Sevinc Qulizadə

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: sevincquluzade65@mail.ru

14 məqalə

Ətraflı

Tamilə Atakişiyeva

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: Tamila.atakishiyeva@asoiu.edu.az

10  məqalə, 2 tezis

Ətraflı

Sevinc Babayeva

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: sevincpedaqoq@gmail.com

10  məqalə,4 xarici məqalə,4 tezis

Ətraflı

Səidə Verdiyeva

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: s-verdiyeva@mail.ru

20 məqalə ,

Ətraflı

Firəngiz Eyvazova

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: firaeyvazova60@gmail.com

3 dərs vəsaiti, 48 məqalə

Ətraflı

Diana Ukleyn

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: andreyukl@mail.ru

Nailə Quliyeva

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: naila.quliyeva@asoiu.edu.az

29 məqalə(2-i xaricdə),1 vəsait

Ətraflı

Simruh Qasımova

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: Simruh.qasimova@asoiu.edu.az

30 məqalə,3 tezis

Ətraflı

Rəna Mustafayeva

Vəzifə: .

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: lamural@hotmail.com