Laboratoriya

Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya

.