Laboratoriya

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

.