Laboratoriya

Dağ sənaye və neft-qaz mədən geologiyası, geofizikası, markşeyder işi və yer təkinin həndəsəsi

.